Návod na obranu proti zrušení členství v družstvu Krušnohor

8. 3. 2016

ilustrační foto

Prostředků obrany proti postupu Stavebního bytového družstva Krušnohor je několik. Níže najdete dva konkrétní možné způsoby obrany proti ukončení členství v družstvu. První dokument použijte, pokud trváte na zachování svého členství v družstvu Krušnohor. Druhý dokument použijte, pokud chcete své členství v družstvu ukončit a současně si přejete vyplatit vypořádací podíl.

Chci zůstat členem (členkou) družstva Krušnohor

Na prvním odkazu stáhnete odpověď družstvu, pokud nesouhlasíte s ukončením svého členství. Jedná se o odpověď na dopis hromadně rozeslaný Krušnohorem v únoru 2016 („Oznámení o zániku členství podle čl. 19 stanov“). Svou odpověď můžete poslat družstvu kdykoli, v daném případě není zákonem předepsána žádná lhůta, do kdy musíte svůj protest proti zrušení členství družstvu poslat. Je vhodné však dopis poslat co nejdříve. V červnu 2016 zasedá shromáždění delegátů SBD Krušnohor, které by se mohlo vaším sdělením zabývat. (Jinou situací by bylo, pokud by své členy družstvo vylučovalo, pak je třeba dodržet měsíční lhůtu pro podání námitek. V daném případě však o vyloučení nešlo, proto žádná lhůta není.)

Ve vzoru dopisu na první straně doplňte místo a datum. Na druhé straně doplňte své osobní údaje a podepište se. Dopis buď pošlete na adresu SBD Krušnohor doporučenou poštou, nebo odneste osobně na podatelnu družstva (v takovém případě si pořiďte kopii a nechte ji pracovnicí podatelny družstva potvrdit razítkem s datem převzetí a podpisem; kopii si uschovejte).

Odpověď Krušnohoru – klikněte pro stažení

Nechci zůstat členem (členkou) družstva Krušnohor, členství si přeji ukončit

Na tomto místě stáhnete konkrétní vzor dopisu – návod na vystoupení z družstva, pokud dále o členství v družstvu nemá člen zájem, spolu s výzvou k vyplacení vypořádacího podílu.

Pokud by někdo byl přemlouván zaměstnanci SBD Krušnohor k podpisu jakéhokoliv dokumentu, doporučuji na výzvy nereagovat a nic nepodepisovat. Níže vložené oznámení, které si můžete stáhnout, pro ukončení vašeho členství v družstvu plně postačuje a není třeba družstvu nic více dodávat.

Ve vzoru dopisu doplňte v hlavičce datum, pokud nejste v Mostě, změňte případně i místo. V dopisu doplňte své osobní údaje a dole se podepište. Dopis buď pošlete na adresu SBD Krušnohor doporučenou poštou, nebo odneste osobně na podatelnu družstva (v takovém případě si pořiďte kopii a nechte ji pracovnicí podatelny družstva potvrdit razítkem s datem převzetí a podpisem; kopii si uschovejte).

Je důležité zachovat jako důkaz podací lístek nebo orazítkovanou kopii pro případ, že vám SBD Krušnohor odmítne jako bývalému členu vypořádací podíl zaplatit; jeho zaplacení se můžete domáhat soudní cestou, včetně úroku z prodlení (SBD Krušnohor je v daném případě váš dlužník).

Oznámení o vystoupení z družstva a výzva k vrácení vstupní úhrady – klikněte pro stažení

Důležité upozornění: Pokud máte také družstevní byt, tento dopis Krušnohoru neposílejte. Dopis s výzvou k vyplacení vypořádacího podílu mohou poslat jen ti vlastníci, kteří od Krušnohoru v únoru obdrželi „Oznámení o zániku členství podle čl. 19 stanov“.


Facebook Google plus Twitter 

Komentáře

Žádný komentář k článku: Návod na obranu proti zrušení členství v družstvu Krušnohor

Článek zatím nikdo nekomentoval.


Vložit komentář:

E-mail nebude zveřejněn.

Přidáním čtenářského názoru do diskusí či fóra souhlasíte s všeobecnými podmínkami.


Vzory a formuláře